Beheer van uw inbraakinstallatie op afstand
Bij moderne systemen kan Hillsafety beheer van afstand doen. U verleent Hillsafety autorisatie voor het beveiligd inbellen in de alarminstallatie, ten behoeve van:

  • Het op afstand achterhalen van aard en oorzaak van storingen
  • Het op afstand oplossen van storingen in uw geverifieerde opdracht
  • Het op afstand doorvoeren van mutaties in geverifieerde opdracht van klant of diens vertegenwoordiger, zijnde geverifieerde contactpersoon, werknemer of eigenaar
  • Periodieke controle op de moderniteit en kwaliteit van geïnstalleerde software

Beheer van brandmeldinstallaties
Uw brandmeldinstallatie verdient een betrouwbaar en deskundig onderhoud. Aanvullend aan de diensten voor het onderhoud van uw systeem, kunnen wij de taken van Beheerder Brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon) in de zin van de Regeling Brandmeldinstallaties uitvoeren.

Deeltaken Beheerder BMI:
Uw organisatie dient te beschikken over een persoon, die is belast met het beheer van de installatie. Het verdient aanbeveling dat de beheerder beschikt over een certificaat hiervoor (zie cursussen). Hillsafety kan de taken van de beheerder voor de klant verzorgen:

A. Maandelijkse controles van het systeem en de componenten (incl. doormelding en registratie)
B. Viermaandelijkse uitgebreide controle op het systeem (alle meldergroepen incl. registratie);
C. Afstemmen van tussentijdse wijzigingen in bouwconstructie en gebruik met bevoegde autoriteiten, Branddetectiebedrijf en PvE-opsteller in het kader van de regeling Regeling Brandmeldinstallaties.

Alle controlewerkzaamheden vinden volgens NEN 2654-1 plaats door een gediplomeerd servicemonteur. Het uitbesteden van taken leidt niet tot het vervallen van de verantwoordelijkheid van uw organisatie. Een volledige beschrijving vindt u in NEN 2654-1.