Alarmopvolging

Het uitrukken van bewakingspersoneel naar uw pand wordt alarmopvolging genoemd. Bij een alarmmelding via de Particuliere Alarmcentrale (ook wel PAC of meldkamer genoemd), begeeft de surveillant zich zo spoedig mogelijk naar het betreffende adres en stelt ter plaatse een onderzoek in. Hierbij wordt gelet op braaksporen, openstaande deuren en ramen en aanwezige personen.

Als bij dit onderzoek geen alarmerende ontdekkingen worden gedaan, betreedt hij het pand en probeert de oorzaak van de melding te achterhalen. Bij een daadwerkelijke calamiteit wordt via de meldkamer de politie gewaarschuwd en wordt de bij de meldkamer bekende contactpersoon voor het betreffende pand gebeld en ingelicht over de situatie. De surveillant blijft ter plaatse totdat de zaak is afgehandeld en hij het alarm wederom kan inschakelen.

Voor uw administratie wordt altijd een (digitaal) rapport opgesteld met daarop de geconstateerde feiten en uitgevoerde acties.