Naast het leveren van slimme technische oplossingen kan Hillsafety ook een partner zijn voor adviezen voor bijvoorbeeld risicobeheersing in uw organisatie.

Vraagstukken binnen een organisatie kunnen zijn

 • Procesontwikkelingen en auditing
 • Wet- en regelgeving
 • Security Awareness (gedrag en handelen)
 • Opleidingen en trainingen
 • Technische inventarisatie en advisering

Procesontwikkelingen en auditing
Procesontwikkeling en auditing doet Hillsafety door middel van een “nul” meting/analyse. Bij deze nulmeting wordt gekeken waar een organisatie staat op het gebied van risicobeheersing. Zodra er een analyse opgemaakt is, wordt er met de opdrachtgever geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt er aangegeven waar mogelijke verbeterpunten zijn te behalen. Afhankelijk van het resultaat, wordt er overlegd met de opdrachtgever welke acties er ondernomen kunnen/moeten worden.

Onze consultancyafdeling is goed in staat om ook op objectieve basis een advies uit te brengen en eventueel de installerende organisatie te ondersteunen. Naast het uitvoeren van een analyse is Hillsafety ook de organisatie die de uitgevoerde werkzaamheden kan toetsen. Gekeken zal worden of de (voor)genomen implementatie van maatregelen ook goed zijn uitgevoerd. Dit kan tijdens de implementatie of achteraf.

Zodra er een risicobeheersingsprogramma is afgewerkt bestaat de mogelijkheid om re-audits te verzorgen. Dit om zo objectief mogelijk verbeteringen binnen een organisatie door te voeren.

Wet- en regelgeving
Hillsafety heeft meerdere consultants in dienst welke door middel van jaren lange ervaring en continue herscholingen en re-certificeringen hun kennis op het gewenste niveau houden. Deze consultants kunnen u ondersteunen in diverse security vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op Regel- en Wetgeving, beveiligingssystemen en organisatorische aspecten. Inmiddels hebben wij binnen Europa te maken met verschillende wetgevingen. Hillsafety kan voor u inzichtelijk maken wat de rechten en misschien wel belangrijker wat de plichten zijn van een organisatie en haar bestuurders.

De consultants van Hillsafety ondersteunen u met de volgende interne certificering/vraagstukken:

 • AEO (Authorized Economic Operator) voor internationaal transport binnen de EU (Douane)
 • TAPA (Transported Asset Protection Association) programma
 • Camera observatie (wet op de privacy) protocollen

Vooral de CCTVvraagstukken zijn actueel wat mag wel wat niet? Hoe zit het met de Wet op de Privacy? Wat mag ik opnemen? Waar mogen wij camera’s plaatsen?

Security Awareness
Bij organisaties is het bewustzijn op het gebied van de beveiliging en veiligheid bij personeel veelal niet hoog. Frequent zien we als professionals sterke organisatorische verbeterpunten bij onze opdrachtgevers. Door langdurig in een vast stramien te werken worden sommige werkwijzen gewoon gevonden. Dit loopt van registratie van bezoekers t/m het maandelijks controleren van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Opleidingen en Trainingen
Hillsafety beschikt over een trainingslokaal op de vestiging Alphen aan den Rijn voor het geven van trainingen. Naast de frequent te volgen cursus “Opgeleid persoon” worden er ook andere trainingen gegeven denk hierbij aan:

 • EHBO
 • Bedrijfshulpverlening
 • AED
 • Beheerder brandmeldinstallaties (BMI), eventueel in combinatie met BHV
 • Ontruimingsoefeningen

Trainingen op locatie “In Company” worden zonder probleem verzorgd door Hillsafety

Techniek
Installaties worden veelal bij het bouwproces van een pand bedacht en tijdens dit proces ook aangelegd. Door het veranderen van risico’s, eisen of toepassing van een gebouw, kan het zijn dat een bestaand stuk techniek niet meer voldoet. Doordat een gebouw bijvoorbeeld een andere functie heeft gekregen, kan het zijn dat er door verschillende partijen, nieuwe (thans geldende) eisen opgelegd worden. Wanneer een medewerker u er op attendeert dat een mogelijke aanpassing of toevoeging van een bestaande technische oplossing wenselijk is, Security Awareness genaamd, kan Hillsafety een rol van betekenis spelen. Hillsafety is een partner voor het opstellen van bestekken, PVE’s, maar ook advisering in de haalbaarheid/markconformiteit van het technische / functionele gedeelte van aanbestedingen.