Voor veel organisaties is het belangrijk om de toegang tot het bedrijfspand of een afdeling binnen het bedrijf te beperken tot een selecte groep, al of niet binnen vast gestelde tijdstippen. In dat geval biedt een toegangscontrolesysteem uitkomst.

Desgewenst is uitbreiding met een terminal voor het registreren van werktijden mogelijk. Op deze wijze vindt de ouderwetse prikklok een geheel nieuwe toepassing. In het kader van BHV bestaat er daarnaast de mogelijkheid om een koppeling te maken met diverse alarmsystemen zodat u preciezer weet wie er in het pand aanwezig zijn.

Alle applicaties zijn via web browser te benaderen en geven u en uw organisatie direct inzage in het aantal aanwezige medewerkers.

De software combineert:

  • registratie en management van ziekteverzuim (incl. Poortwachter);
  • rooster inzetbaarheid met meerdere soorten dienstverband;
  • werktijd registratie gekoppeld aan calamiteiten beheer (bijv. ontruiming);
  • leerlingenbeheer in scholen met absentie registratie en smoelen boek.

De systemen kunnen allemaal op maat worden verzorgd en in combinatie met bestaande hardware worden toegepast. Met de software heeft u snel zicht op de uren en beheert u gemakkelijk de verschillende kostenplaatsen. Dit levert een besparing in menskracht op, doordat de handelingen tussen registratie en loonstrook vergaand geautomatiseerd kunnen worden.