Brandbeveiliging

Hillsafety verzorgt het ontwerp, de aanleg, de oplevering en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Wij doen dat conform de geldende wet- en regelgeving. Vanaf het maken van een Programma van Eisen (veelal in eigen beheer) tot en met het opleiden van gebruikers tot “Beheerder Brandmeldinstallaties” is Hillsafety uw aanspreekpunt.

Ook certificering is mogelijk door onze erkenning als Branddetectiebedrijf middels CCV Certificatieschema. Uiteraard gelden ook alle diensten en mogelijkheden voor ontruimingsinstallaties volgens de NEN 2575. Ontruimingsinstallaties en brandmeldinstallaties moeten jaarlijks onderhouden en beheerd worden volgens de NEN 2654.

Hillsafety beschikt over een servicedienst die met gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan brandmeldsysteem of ontruimingssysteem kan uitvoeren, inclusief de hercertificering van het systeem. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren voldoet u als beheerder van het gebouw aan uw wettelijke verplichtingen en hoeft zich geen zorgen te maken over problemen met de brandweer of verzekering als er zich calamiteiten voordoen. En eigenlijk nog belangrijker: u weet dat u er alles aan heeft gedaan om de schade en het aantal slachtoffers bij een eventuele brand tot een minimum te beperken!