Brandveiligheid is een onderwerp wat bij veel bedrijven en instellingen hoog op de agenda staat.

Zeker na de ongelukkige gebeurtenissen bij de Schipholbrand, de ramp in Moerdijk en het drama bij zorginstelling Rivierduinen in Oegstgeest, staan ondernemers regelmatig stil bij de veiligheid van hun medewerkers, bezoekers en patiënten, en de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Vroeg ontdekken van beginnende branden kunnen de risico’s en de gevolgen enorm beperken. Maar dan moet je wel een installatie hebben, die daartoe is uitgerust.

Gemeenten en brandweerorganisaties leggen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor (brand-)veiligheid daar waar hij hoort: Bij de eigenaar/gebruiker van het pand. Dat betekent in de praktijk dat gebouwbeheerders zelf moeten nagaan of zij voldoen aan de eisen op dit gebied. De actuele wettelijke regels voor brandveiligheid van gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Voor een aantal soorten gebouwen zoals kantoorpanden en industrie, zijn de regels op bepaalde punten versoepeld. Bij een aantal gebruiksfuncties met een hoog risicoprofiel is de controle op brandveiligheid verbeterd (strenger geworden). Omdat de expertise bij de meeste gebouwbeheerders ontbreekt op het gebied van brandveiligheid, kunnen zij marktpartijen inschakelen.

Helaas worden er aan deze marktpartijen geen wettelijke eisen meer gesteld. Dus hoe weet je nu of je adviseur, aannemer of installateur in staat is om een goed advies te geven? Voor brandmeldinstallaties heeft de installatiebranche vanaf 2011 een private erkenningsregeling vastgesteld, waaraan gebouweigenaren en –gebruikers zekerheid kunnen ontlenen. De regeling heet voluit “CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011”. Erkende bedrijven, die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen, aanleggen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties, onderscheiden zich in de opleiding en kennisniveau van hun vakmensen. Vastgestelde procedures op de werkvloer geven de zekerheid, dat de aangelegde brandmeldinstallatie aan alle eisen voldoet.

Hillsafety heeft, naast de REOB-erkenning (blusmiddelen) en BORG-erkenning (Inbraak), ook de erkenning voor CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 behaald (Leveren, Installeren en Onderhouden).